نویسنده = هادی کرامتی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی و مقایسه کارکرد خانواده و سیمای روان شناختی فرزندان شاهد

دوره 4، شماره 1، بهار 1384، صفحه 59-78

هادی کرامتی؛ علیرضا مرادی؛ منیژه کاوه


2. بررسی نقش خودکارآمدی ادراک شده در عملکرد ریاضی

دوره 3، شماره 4، زمستان 1383، صفحه 103-115

هادی کرامتی؛ مهرناز شهرآرای