نویسنده = حسن پاشا شریفی
تعداد مقالات: 6
1. نیازهای مطالعاتی دانش آموزان دورۀ متوسطه کشور درباره کتاب های غیردرسی

دوره 7، شماره 5، زمستان 1387، صفحه 111-128

حسن پاشا شریفی؛ ابوالقاسم اکبری


5. تهیه و تدوین برنامۀ درسی مهارت های زندگی برای دانش آموزان دورۀ تحصیلی متوسطه

دوره 4، شماره 2، تابستان 1384، صفحه 11-34

رسول کردنوقابی؛ حسن پاشا شریفی