نویسنده = علی دلاور
تعداد مقالات: 5
1. اشتیاق تحصیلی نوجوانان بر اساس خودشفقت ورزی، ارضای نیازهای بنیادی روان شناختی و احساس امنیت اجتماعی – یک مطالعة پنل ناهم زمان

دوره 17، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 23-46

مرضیه یعقوبخانی غیاثوند؛ حسن اسدزاده؛ اسماعیل سعدی پور؛ علی دلاور؛ فریبرز درتاج


2. آموزش به زبان مادری در نظام آموزش رسمی کشور: فرصت یا تهدید؟

دوره 17، شماره 2، بهار 1397، صفحه 43-74

آزاد الله کرمی؛ خدیجه علی آبادی؛ رضا مراد صحرایی؛ علی دلاور


3. تبیین اثر برنامۀ درسی پنهان مدارس بر پیشرفت تحصیلیِ دانش آموزان دورۀ راهنمایی به منظور ارائه مدل

دوره 10، شماره 1، بهار 1390، صفحه 71-100

فاطمه بیانفر؛ حسن ملکی؛ علی دلاور؛ علی اکبر سیف


4. بررسی مراحل تحول زیباشناسی در دانش آموزان شهر تهران

دوره 7، شماره 4، پاییز 1387، صفحه 97-124

خسرو رشید؛ محمود مهرمحمدی؛ علی دلاور؛ مریم قطریفی


5. مقایسه مدل اندازه گیری کلاسیک و مدل غیرپارامتریک سؤال ـ پاسخ از نظر ویژگی های سؤال

دوره 5، شماره 4، زمستان 1385، صفحه 41-56

علی دلاور؛ علی مقدم زاده؛ سیده طیبه مطیعی لنگرودی