نویسنده = حسن رضا زین آبادی
تعداد مقالات: 6
1. مدرسه به عنوان جامعة یادگیرندة حرفه ای پژوهش محور (یک پژوهش پدیدارنگارانه)

دوره 16، شماره 3، تابستان 1396، صفحه 7-24

شهره حسین پور طولازدهی؛ حسن رضا زین آبادی؛ بیژن عبدالهی؛ حسین عباسیان


3. ارزشیابی برنامۀ درسی اجراشده و کسب شده رشتۀ مکانیک خودرو، شاخۀ فنی وحرفه ای

دوره 14، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 79-99

محمود برزگر؛ حسن رضا زین آبادی


4. تأملی بر مشکلات مدیران تازه کار در مدارس ابتدایی: یافته های یک پژوهش ترکیبی

دوره 14، شماره 2، بهار 1394، صفحه 61-83

حسن رضا زین آبادی؛ سهیلا احمدیانفر


5. نقش مدیران در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مدارس ابتدایی پسرانۀ شهر تهران: آزمون اثر سبک رهبریِ تحولی

دوره 9، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 89-126

حسن رضا زین آبادی؛ محمدرضا بهرنگی؛ عبدالرحیم نوه ابراهیم؛ ولی اله فرزاد


6. رفتار شهروندی سازمانی معلمان تحلیلی بر ماهیت، روش شناسی پژوهش، پیشایندها و پسایندها

دوره 7، شماره 5، زمستان 1387، صفحه 75-110

حسن رضا زین آبادی؛ محمدرضا بهرنگی؛ عبدالرحیم نوه ابراهیم؛ ولی اله فرزاد