نویسنده = محمود سعیدی رضوانی
تعداد مقالات: 1
1. ارزشیابی برون داد برنامه آموزش قرآن پایه پنجم ابتدایی

دوره 8، شماره 3، پاییز 1388، صفحه 7-36

محمود سعیدی رضوانی؛ مسلم پرتو؛ غلام عباس؛ سرشور خراسانی