نویسنده = محمود قاسمی
تعداد مقالات: 2
1. ارزشیابی شبکه ملی مدارس ایران (رشد) بر اساس ملاک های طراحی سایت های آموزشی و مقایسه آن با دیگر سایت های آموزشی

دوره 10، شماره 1، بهار 1390، صفحه 7-30

غلامرضا حمیدزاده؛ محمود قاسمی؛ سمیه عزیزآبادی؛ سیدعلی محمدنژاد


2. ارزشیابی آموزش الکترونیکی شبکه رشد بر اساس معیارهای طراحی سایت های آموزشی

دوره 8، شماره 4، زمستان 1388، صفحه 140-153

سمیه محمدی؛ محمد حسن امیر تیموری؛ محمود قاسمی؛ محمد آتشک