نویسنده = زهرا گویا
تعداد مقالات: 3
1. سنجش تشخیصی صلاحیت های سواد ریاضی

دوره 14، شماره 1، بهار 1394، صفحه 7-33

مریم محسن پور؛ زهرا گویا؛ محسن شکوهی یکتا؛ علیرضا کیامنش؛ عباس بازرگان


2. شطرنج ابزاری برای ارتقای توانایی حل مسئلۀ ریاضی

دوره 14، شماره 1، بهار 1394، صفحه 131-159

محمدعلی رضوانی؛ محمدرضا فدایی؛ زهرا گویا