نویسنده = غلامعلی احمدی
تعداد مقالات: 6
1. آموزش مبتنی بر تجسم خلاقانه از منظر انواع دانش رهیافتی بر الزام تدریس هنر در مدارس

دوره 19، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 39-64

10.22034/jei.2020.121548

غلامعلی احمدی؛ علیرضا امینی زرین؛ آیدین مهدیزاد تهرانی


6. زمینه یابی اجرای ارزشیابی کیفی – توصیفی در مدارس ابتدایی شهر تهران

دوره 6، شماره 5، زمستان 1386، صفحه 85-122

محمد حسنی؛ غلامعلی احمدی