نویسنده = سهیلا هاشمی
تعداد مقالات: 2
1. نقش تخیّل در آموزش ادبیات فارسی بر اساس مؤلفه های فهم اسطوره ای و رمانتیک نظریۀ ایگان

دوره 15، شماره 2، بهار 1395، صفحه 71-98

مهدی خبازی کناری؛ سهیلا هاشمی؛ مائده محمدپور