نویسنده = سارا سلیمی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی خطاهای املایی در نوشتار متون انگلیسی دانش آموزان فارسی زبان با توجه به متغیر دورۀ تحصیلی و جنسیت

دوره 15، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 109-124

سید بهنام علوی مقدم؛ سارا سلیمی؛ امیررضا وکیلی فرد