نویسنده = جواد مصرآبادی
تعداد مقالات: 3
1. تمایز دانش آموزانِ با فرسودگی تحصیلی بالا و پایین، بر اساس اهمال کاری تحصیلی و احساس تنهایی آنان

دوره 17، شماره 2، بهار 1397، صفحه 97-112

آرش شهبازیان خونیق؛ جواد مصرآبادی؛ ابوالفضل فرید


2. مقایسة دانش آموزان با خوشه های مختلف عاطفة تحصیلی از لحاظ فرسودگی تحصیلی

دوره 17، شماره 1، بهار 1397، صفحه 7-24

جواد مصرآبادی؛ ژیلا کاردان حلوایی


3. فراتحلیل پیامدهای برنامه های مداخله ای اصلاح رفتار بر بی انضباطی

دوره 16، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 57-76

گویا قدیمی مقدم؛ جواد مصرآبادی