نویسنده = جواد مصرآبادی
تعداد مقالات: 4
1. ارزشیابی بار شناختی و روش‌های نمره‌دهی آزمون‌های مبتنی بر نقشة مفهومی

دوره 19، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 85-112

10.22034/jei.2020.121550

صادق صیادی؛ جواد مصرآبادی؛ ابوالفضل فرید؛ رامین حبیبی کلیبر


2. تمایز دانش آموزانِ با فرسودگی تحصیلی بالا و پایین، بر اساس اهمال کاری تحصیلی و احساس تنهایی آنان

دوره 17، شماره 2، بهار 1397، صفحه 97-112

آرش شهبازیان خونیق؛ جواد مصرآبادی؛ ابوالفضل فرید


3. مقایسة دانش آموزان با خوشه های مختلف عاطفة تحصیلی از لحاظ فرسودگی تحصیلی

دوره 17، شماره 2، بهار 1397، صفحه 7-24

جواد مصرآبادی؛ ژیلا کاردان حلوایی


4. فراتحلیل پیامدهای برنامه های مداخله ای اصلاح رفتار بر بی انضباطی

دوره 16، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 57-76

گویا قدیمی مقدم؛ جواد مصرآبادی