نویسنده = مرضیه یعقوبخانی غیاثوند
تعداد مقالات: 1
1. اشتیاق تحصیلی نوجوانان بر اساس خودشفقت ورزی، ارضای نیازهای بنیادی روان شناختی و احساس امنیت اجتماعی – یک مطالعة پنل ناهم زمان

دوره 17، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 23-46

مرضیه یعقوبخانی غیاثوند؛ حسن اسدزاده؛ اسماعیل سعدی پور؛ علی دلاور؛ فریبرز درتاج