کلیدواژه‌ها = Curriculum
تعداد مقالات: 24
3. پدیدارشناسی؛ رویکردی نوین در فهم برنامة درسی

دوره 16، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 127-146

فائزه قدوسی؛ نعمت اله موسی پور؛ علیرضا فقیهی


4. مطالعة تطبیقی آموزش شیمی سبز در برنامة درسی مدارس متوسطه (ایران و چهار کشور پیشرفته)

دوره 16، شماره 1، بهار 1396، صفحه 67-90

لیلا حبیبی؛ مریم صباغان؛ سید محمدرضا امام جمعه


6. فضای بومی سازی شده در کتب درسی آموزش زبان های خارجی

دوره 15، شماره 1، بهار 1395، صفحه 47-70

زهرا داورپناه؛ سید بهنام علوی مقدم؛ بهار   اله دانه


7. بررسی میزان رعایت اصول علمی قصدشده مربوط به عنصر ارزشیابی در درس تفکر و پژوهش پایۀ ششم ابتدایی

دوره 14، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 22-36

مجید بحرینی بروجنی؛ احمدرضا نصراصفهانی؛ سید ابراهیم میرشاه جعفری؛ محمدجواد لیاقتدار؛ کبری سپهری بروجنی؛ فاطمه مقدسی بروجنی


8. ارائۀ راهکارهای مناسب برای ورود آموزش شیمی سبز به برنامۀ درسی شیمی دورة متوسطه

دوره 12، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 71-92

لیلا حبیبی بودلالو؛ مریم صباغان؛ سیدمحمدرضا امام جمعه


9. هرمنوتیک فلسفی و برنامۀ درسی

دوره 11، شماره 1، بهار 1391، صفحه 113-136

سعید صفایی موحّد؛ هدیه محبت


10. شناسایی مؤلفه های هویت ملّی در برنامه های درسی بر اساس روش داده بنیاد

دوره 10، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 33-56

مهدی لقمان نیا؛ احمد خامسان؛ محسن آیتی؛ مجتبی خلیفه


15. اشاعه و کاربست نتایج ارزشیابی برنامه درسی

دوره 8، شماره 4، زمستان 1388، صفحه 154-187

محرم آقازاده؛ افسانه سنه


18. امکان سنجی اجرای برنامه آموزش فلسفه به کودکان در برنامه درسی دوره ابتدایی

دوره 7، شماره 5، زمستان 1387، صفحه 7-28

سید منصور مرعشی؛ حجت الله رحیمی نسب؛ مهدی لسانی


19. Designing and accrediting S.B.C.N.A

دوره 6، شماره 4، زمستان 1386، صفحه 23-28


20. بررسی آموزش روش شناسی پژوهش در روان شناسی و علوم تربیتی در ایران

دوره 6، شماره 3، پاییز 1386، صفحه 109-140

حسین لطف آبادی؛ وحیده نوروزی؛ نرگس حسینی


21. بررسی تطبیقی تلفیق فاوا در برنامه درسی چند کشور جهان و ارائه الگویی برای ایران

دوره 6، شماره 1، بهار 1386، صفحه 31-72

طیبه امام جمعه کاشان؛ اعظم ملایی نژاد


22. لحاظ کردن ارزش های شهروندی در برنامه درسی برای تدریس در دوره دبستان

دوره 5، شماره 3، پاییز 1385، صفحه 67-92

ملیحه آشتیانی؛ کورش فتحی واجارگاه؛ محمد یمنی دوزی سرخابی