کلیدواژه‌ها = اهداف پیشرفت
تعداد مقالات: 3
1. بررسی پیش بینی کننده های شناختی اجتماعی یادگیری خودتنظیمی در دانش آموزان دورة متوسطه

دوره 16، شماره 3، تابستان 1396، صفحه 115-132

الهه نیازی؛ فرزانه میکائیلی منیع؛ علی عیسی زادگان


2. نقش خودکارآمدی، ارزشِ تکلیف، اهداف پیشرفت و درگیری شناختی در پیشرفت ریاضی: آزمون مدل علیّ

دوره 11، شماره 1، بهار 1391، صفحه 7-28

مسعود غلامعلی لواسانی؛ الهه حجازی؛ هیمن خضری آذر