کلیدواژه‌ها = استرس تحصیلی
تعداد مقالات: 1
1. مقایسة دانش آموزان با خوشه های مختلف عاطفة تحصیلی از لحاظ فرسودگی تحصیلی

دوره 17، شماره 1، بهار 1397، صفحه 7-24

جواد مصرآبادی؛ ژیلا کاردان حلوایی