کلیدواژه‌ها = باورها و ارزشها در مورد یادگیری ریاضی