کلیدواژه‌ها = حرف واو
تعداد مقالات: 1
1. آموزش تشخیص نقش و ترجمۀ حرف «واو» در متون عربی

دوره 12، شماره 1، بهار 1392، صفحه 85-98

مینا جیگاره؛ فاطمه اجدادی آرانی