کلیدواژه‌ها = بی انضباطی
تعداد مقالات: 2
1. فراتحلیل پیامدهای برنامه های مداخله ای اصلاح رفتار بر بی انضباطی

دوره 16، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 57-76

گویا قدیمی مقدم؛ جواد مصرآبادی


2. بررسی تنوع بی انضباطی های دانش آموزان از دیدگاه معلمان مدارس متوسطه شهر تبریز

دوره 12، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 111-126

جواد مصرآبادی؛ موسی پیری؛ نگار استوار