کلیدواژه‌ها = ادوات شرط
تعداد مقالات: 1
1. آموزش تشخیص انواع جملات شرطیه، فاء جزای شرط و معانی آن ها

دوره 13، شماره 1، بهار 1393، صفحه 125-135

مینا جیگاره؛ زهرا فرید