کلیدواژه‌ها = جان رالز
تعداد مقالات: 1
1. از نظریة عدالت جان رالز در نظام های آموزشی: رویکرد هرمنوتیک انتقادی

دوره 13، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 100-123

بهبود یاری قلی؛ سعید ضرغامی