کلیدواژه‌ها = Ministry of education
تعداد مقالات: 5
1. عوامل مؤثر بر توسعه پژوهش در تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران

دوره 8، شماره 1، بهار 1388، صفحه 101-120

شهرام علم؛ فریدون تندنویس؛ علی محمد امیرتاش


2. Meta-Analysis of Influential Factors on Research Application in the Ministry of Education

دوره 7، شماره 1، بهار 1387، صفحه 65-82

Ahmad Abedi؛ Hamid-Reza Oreizy؛ Ali-Reza Shavakhi


5. فراتحلیل عوامل مؤثر برافزایش کاربست یافته های پژوهشی در وزارت آموزش و پرورش

دوره 4، شماره 2، تابستان 1384، صفحه 109-133

احمد عابدی؛ حمیدرضا عریضی؛ علیرضا شواخی