کلیدواژه‌ها = کتاب درسی
تعداد مقالات: 6
1. طراحی راهنمای عمومی تألیف کتاب‌های درسی و ویژگی‌های کتاب درسی مطلوب در دورة ابتدایی: یک مطالعة کیفی

دوره 19، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 155-184

10.22034/jei.2020.121553

رحمت اله مرزوقی؛ جعفر جهانی؛ علیرضا عصاره؛ نبی اله صادقیان


2. نقش تخیّل در آموزش ادبیات فارسی بر اساس مؤلفه های فهم اسطوره ای و رمانتیک نظریۀ ایگان

دوره 15، شماره 2، بهار 1395، صفحه 71-98

مهدی خبازی کناری؛ سهیلا هاشمی؛ مائده محمدپور


3. تحلیل محتوایِ شناختیِ استعارۀ کارکردی در کتاب های درسی فارسی دورۀ ابتدایی

دوره 15، شماره 1، بهار 1395، صفحه 7-22

بهمن زندی؛ بلقیس روشن؛ حسین قاسم پور مقدم؛ زهرا باباسالاری


5. نگاهی انتقادی و تحلیلی به سیر تاریخ ادبیات مدارس از سال 1370 تا 1390

دوره 13، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 57-72

علی اکبر عطرفی؛ فریدون اکبری شِلدره؛ مریم حق شناس