کلیدواژه‌ها = عملکرد تحصیلی
تعداد مقالات: 7
1. تأثیر الگوی انگیزشی MUSIC بر انگیزش تحصیلی درونی و بیرونی، درگیری تحصیلی و عملکرد تحصیلی درس ریاضی دانش آموزان پایه هشتم شهر دزفول

دوره 17، شماره 2، بهار 1397، صفحه 129-150

بهروز آتش روز؛ فرح نادری؛ رضا پاشا؛ زهرا افتخار صعادی؛ پرویز عسگری


6. تأثیر آموزش مهارت های اجتماعی بر سازگاری اجتماعی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان دیرآموز

دوره 9، شماره 1، بهار 1389، صفحه 163-186

احمد به پژوه؛ منصور سلیمانی؛ غلامعلی افروز؛ مسعود غلامعلی لواسانی