کلیدواژه‌ها = دانش آموز
تعداد مقالات: 5
1. بررسی فرایند اجرای نظام دوری در مدارس ابتدایی (شهرستان مشهد)

دوره 17، شماره 2، بهار 1397، صفحه 45-72

عادله قیس؛ عاطفه محمدزاده یزد


2. جایگاه و نقش نظام دوری در ارتقا و بهبود فرایند یاددهی ـ یادگیری دانش آموزان ابتدایی

دوره 16، شماره 3، تابستان 1396، صفحه 25-46

رضا هویدا؛ علی اکبر دولتی؛ علی اکبر امین بیدختی


4. ساخت شکنی رابطۀ سلسله مراتبی معلم و دانش آموز با توجه به اندیشه های ژاک دریدا

دوره 14، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 37-50

مهدی یوسفی؛ سعید ضرغامی؛ یحیی قائدی؛ علیرضا محمود نیا


5. نیازهای مطالعاتی دانش آموزان دورۀ متوسطه کشور درباره کتاب های غیردرسی

دوره 7، شماره 5، زمستان 1387، صفحه 111-128

حسن پاشا شریفی؛ ابوالقاسم اکبری