کلیدواژه‌ها = نوآوری آموزشی
تعداد مقالات: 4
1. موانع حمایت از نوآوری ها و ارائة مدل مناسب به منظور استقرار نظام نوآوری در آموزش وپرورش

دوره 16، شماره 3، تابستان 1396، صفحه 47-74

حیدر تورانی؛ امیر آقایی؛ اعظم ملایی نژاد


3. بررسی چالش های فراروی نوآوری های آموزشی

دوره 5، شماره 1، بهار 1385، صفحه 11-46

مرتضی منطقی