کلیدواژه‌ها = هوش هیجانی
تعداد مقالات: 5
1. ارائة مدل مفهومی ارتباط فلسفه برای کودکان (با تأکید بر بُعد تفکر مراقبتی) و هوش هیجانی

دوره 17، شماره 2، بهار 1397، صفحه 131-150

منیره عابدی؛ رضاعلی نوروزی؛ محمد حسین حیدری؛ حسینعلی مهرابی


3. تمایز دانش آموزان منضبط و غیرمنضبط براساس ذهن خوانی و هوش هیجانی

دوره 12، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 95-109

سامان رحمانی؛ جواد مصرآبادی؛ تقی زوار