کلیدواژه‌ها = برنامه درسی
تعداد مقالات: 7
1. بررسی ویژگیهای برنامهدرسی آموزش زبان ملی در کشورهای حوزة زبان فارسی

دوره 9، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 7-28

حسین قاسم پور مقدم؛ بلقیس روشن؛ اکرم محمدی


3. بررسی تطبیقی تلفیق فاوا در برنامه درسی چند کشور جهان و ارائه الگویی برای ایران

دوره 6، شماره 1، بهار 1386، صفحه 31-72

طیبه امام جمعه کاشان؛ اعظم ملایی نژاد


4. لحاظ کردن ارزش های شهروندی در برنامه درسی برای تدریس در دوره دبستان

دوره 5، شماره 3، پاییز 1385، صفحه 67-92

ملیحه آشتیانی؛ کورش فتحی واجارگاه؛ محمد یمنی دوزی سرخابی


7. ارتقای کیفی برنامه درسی به روش بهسازی فرآیند

دوره 1، شماره 2، پاییز 1381، صفحه 91-106

حیدر تورانی