کلیدواژه‌ها = پیشرفت تحصیلی
تعداد مقالات: 29
-24. تحلیل روابط چندگانه میان مهار تهای تدریس معلمان با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در درسهای محاسباتی

دوره 18، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 31-52

سید احمد مدنی؛ داوود پورسینا؛ محمد امینی؛ اکرم یوسفی نژاد


-22. فراتحلیل و بررسی عوامل مؤثر در نقش خودکارآمدی با پیشرفت تحصیلی

دوره 16، شماره 3، تابستان 1396، صفحه 133-145

معصومه قائد رحمتی؛ لیلا بختیاری؛ ولی الله فرزاد


-21. تأثیر آموزش علوم تجربی با رویکرد زمینه ـ    محور بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایۀ هفتم

دوره 14، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 150-172

علیرضا عصاره؛ سید محمدرضا امام جمعه؛ سعید اسدپور


-19. راهبردهای خودمدیریتی معلمان با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

دوره 13، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 30-44

الهه حجازی؛ شیما امینی پور


-15. تأثیر یادگیری مشارکتی بر پیشرفت تحصیلی درس علوم تجربی و اضطراب امتحان

دوره 11، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 83-98

محمدرضا کرامتی؛ ابوذر حیدری رفعت؛ علی عنایتی نوین فر؛ اکبر هدایتی


-12. ارتباط میان تصویر بدن، میزان سازگاری و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دبیرستانی

دوره 10، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 51-66

فریبرز صدیقی ارفعی؛ محمدرضا تمنائی فر؛ اعظم منصوری نیک


-11. بررسی رابطۀ حافظۀکاری با عملکرد خواندن و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسریک زبانه و دوزبانه

دوره 9، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 89-124

ابوطالب سعادتی شامیر؛ علیرضا کیامنش؛ پروین کدیور؛ منصورعلی حمیدی


-9. نقش مدیران در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مدارس ابتدایی پسرانۀ شهر تهران: آزمون اثر سبک رهبریِ تحولی

دوره 9، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 89-126

حسن رضا زین آبادی؛ محمدرضا بهرنگی؛ عبدالرحیم نوه ابراهیم؛ ولی اله فرزاد


-1. بررسی تأثیر آموزش فراشناختی بر پیشرفت تحصیلی درس ریاضی

دوره 4، شماره 4، زمستان 1384، صفحه 149-162

محبوبه فولادچنگ