کلیدواژه‌ها = پیشرفت تحصیلی
تعداد مقالات: 29
1. تحلیل روابط چندگانه میان مهار تهای تدریس معلمان با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در درسهای محاسباتی

دوره 18، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 31-52

10.22034/jei.2019.92882

سید احمد مدنی؛ داوود پورسینا؛ محمد امینی؛ اکرم یوسفی نژاد


3. فراتحلیل و بررسی عوامل مؤثر در نقش خودکارآمدی با پیشرفت تحصیلی

دوره 16، شماره 3، تابستان 1396، صفحه 133-145

معصومه قائد رحمتی؛ لیلا بختیاری؛ ولی الله فرزاد


4. تأثیر آموزش علوم تجربی با رویکرد زمینه ـ    محور بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایۀ هفتم

دوره 14، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 150-172

علیرضا عصاره؛ سید محمدرضا امام جمعه؛ سعید اسدپور


6. راهبردهای خودمدیریتی معلمان با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

دوره 13، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 30-44

الهه حجازی؛ شیما امینی پور


11. تأثیر یادگیری مشارکتی بر پیشرفت تحصیلی درس علوم تجربی و اضطراب امتحان

دوره 11، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 83-98

محمدرضا کرامتی؛ ابوذر حیدری رفعت؛ علی عنایتی نوین فر؛ اکبر هدایتی


13. ارتباط میان تصویر بدن، میزان سازگاری و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دبیرستانی

دوره 10، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 51-66

فریبرز صدیقی ارفعی؛ محمدرضا تمنائی فر؛ اعظم منصوری نیک


14. بررسی رابطۀ حافظۀکاری با عملکرد خواندن و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسریک زبانه و دوزبانه

دوره 9، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 89-124

ابوطالب سعادتی شامیر؛ علیرضا کیامنش؛ پروین کدیور؛ منصورعلی حمیدی


16. نقش مدیران در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مدارس ابتدایی پسرانۀ شهر تهران: آزمون اثر سبک رهبریِ تحولی

دوره 9، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 89-126

حسن رضا زین آبادی؛ محمدرضا بهرنگی؛ عبدالرحیم نوه ابراهیم؛ ولی اله فرزاد


24. بررسی تأثیر آموزش فراشناختی بر پیشرفت تحصیلی درس ریاضی

دوره 4، شماره 4، زمستان 1384، صفحه 149-162

محبوبه فولادچنگ


25. اثربخشی ارائه، ساخت فردی و ساخت گروهی نقشه مفهومی به عنوان یک راهبرد آموزشی

دوره 4، شماره 3، پاییز 1384، صفحه 11-31

جواد مصرآبادی؛ اسکندر فتحی آذر؛ نگار استوار