کلیدواژه‌ها = تفکر انتقادی
تعداد مقالات: 6
1. تأثیر آموزش کارکردهای اجرایی عصبی- شناختی بر گرایش به تفکر انتقادی دانش‌آموزان دورة اول متوسطة شهر تبریز

دوره 17، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 21-36

داود محمدی؛ اسکندر فتحی آذر؛ میرمحمود میرنسب؛ شهرام واحدی


2. تأثیر روش آموزشی افسانه زدایی علمی بر تفکر انتقادی دانش آموزان

دوره 14، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 7-21

رحیم بدری گرگری؛ عترت الزهرا قناعت پیشه


3. تأثیر آموزش مستقیم مهارت های تفکر با مدل هالپرن بر مهارت تفکر انتقادی دانش آموزان دورة متوسطه

دوره 13، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 45-58

رحیم بدری گرگری؛ مسلم آذربخش؛ محسن تقی زاده


4. بررسی آموزش سواد رسانه ای در کشورهای کانادا و ژاپن

دوره 11، شماره 1، بهار 1391، صفحه 137-160

بهاره نصیری؛ سید وحید عقیلی


6. پرورش تفکر انتقادی هدف اساسی تعلیم و تربیت

دوره 6، شماره 1، بهار 1386، صفحه 93-108

حسن ملکی؛ مجید حبیبی پور