کلیدواژه‌ها = پایایی
تعداد مقالات: 4
1. پایایی امتحانات نهایی سال سوم متوسطه با استفاده از نظریۀ تعمیم پذیری

دوره 15، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 170-188

نورعلی فرخی؛ لیلا بهرامی


2. بررسی پایایی و روایی مقیاس باور کارآمدی جمعی معلم (CTEBS) در مدارس ابتدایی شهر گناباد

دوره 14، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 51-68

عزت اله قدم پور؛ محمدرضا متقی نیا؛ هوشنگ گراوند


4. رواسازی پرسشنامه هیجان های تحصیلی پکران

دوره 8، شماره 4، زمستان 1388، صفحه 7-38

پروین کدیور؛ ولی الله فرزاد؛ جواد کاوسیان؛ فریبرز نیکدل