کلیدواژه‌ها = فراتحلیل
تعداد مقالات: 6
1. اثربخشی یادگیری معکوس بر شاخص‌های تربیتی: مطالعه‌ی فراتحلیل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 مرداد 1400

10.22034/jei.2021.221800.1398

حافظ صاحب یار؛ جواد مصر آبادی


2. فراتحلیل و بررسی عوامل مؤثر در نقش خودکارآمدی با پیشرفت تحصیلی

دوره 16، شماره 3، تابستان 1396، صفحه 133-145

معصومه قائد رحمتی؛ لیلا بختیاری؛ ولی الله فرزاد


3. فراتحلیل بررسی تأثیر آموزش به کمک رایانه بر یادگیری واژگان زبان انگلیسی

دوره 15، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 75-98

مریم شریفی؛ منوچهر جعفری گهر


5. فراتحلیل روابط راهبردهای یادگیری و عملکرد حل مسئلۀ ریاضی

دوره 14، شماره 1، بهار 1394، صفحه 34-55

جواد مصرآبادی؛ الهام عرفانی آداب


6. فراتحلیل عوامل مؤثر برافزایش کاربست یافته های پژوهشی در وزارت آموزش و پرورش

دوره 4، شماره 2، تابستان 1384، صفحه 109-133

احمد عابدی؛ حمیدرضا عریضی؛ علیرضا شواخی