کلیدواژه‌ها = تدریس
تعداد مقالات: 6
2. احساس مهم‌بودن ناشی از تدریس: تجارب معلمان دورة ابتدایی

دوره 20، شماره 1، بهار 1400، صفحه 33-52

10.22034/jei.2021.128600

مهدی محمدی؛ رضا ناصری جهرمی؛ مرضیه علامه زاده؛ فاطمه میرغفاری؛ زهرا حسامپور؛ راحیل ناصری جهرمی


3. تأثیر روش آموزشی افسانه زدایی علمی بر تفکر انتقادی دانش آموزان

دوره 14، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 7-21

رحیم بدری گرگری؛ عترت الزهرا قناعت پیشه


5. دانش نظری و مهارت های حرفه ای ,معلمان دوره ابتدایی از نظریه یادگیری: معلمان دوره ابتدایی شهر همدان

دوره 8، شماره 2، تابستان 1388، صفحه 31-52

محبوبه عارفی؛ کورش فتحی واجارگاه؛ رحیم نادری


6. ارزشیابی مهارت های حرفه ای معلمان دوره ابتدایی

دوره 5، شماره 4، زمستان 1385، صفحه 135-170

زهرا دانش پژوه؛ ولی اله فرزاد