کلیدواژه‌ها = جنسیت
تعداد مقالات: 7
2. بررسی خطاهای املایی در نوشتار متون انگلیسی دانش آموزان فارسی زبان با توجه به متغیر دورۀ تحصیلی و جنسیت

دوره 15، شماره 3، مهر 1395، صفحه 109-124

سید بهنام علوی مقدم؛ سارا سلیمی؛ امیررضا وکیلی فرد


3. انواع روش های آموزش به نوجوانان در زمینۀ فرهنگ امداد و تعیین میزان اثربخشی آن ها

دوره 12، شماره 3، مهر 1392، صفحه 67-81

محمدجواد سمیعی؛ اسماعیل صالحی؛ محمدرضا مثنوی


4. اثر جنسیت و سطح فعالیت بدنی بر خودپندارۀ بدنی دانش آموزان دورۀ راهنمایی تحصیلی

دوره 12، شماره 3، مهر 1392، صفحه 82-94

معصومه بقاییان؛ عباس بهرام؛ حسن خلجی