کلیدواژه‌ها = تجربۀ دینی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی ماهیت تجربه دینی از دیدگاه آلستون و کاربرد آن در تعلیم و تربیت

دوره 12، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 7-26

حکیمه السادات شریف زاده؛ خسرو باقری؛ هادی امیری کاربندی