کلیدواژه‌ها = Japan
تعداد مقالات: 4
1. بررسی تطبیقی برنامة درسی هنر در دورة ابتدایی در ایران و ژاپن

دوره 18، شماره 1، بهار 1398، صفحه 113-138

معصومه کارگذار؛ حانیه کبوک؛ آنیتا الداغی


2. بررسی آموزش سواد رسانه ای در کشورهای کانادا و ژاپن

دوره 11، شماره 1، بهار 1391، صفحه 137-160

بهاره نصیری؛ سید وحید عقیلی


3. Jappans national curriculum reforms

دوره 6، شماره 4، زمستان 1386، صفحه 15-22