کلیدواژه‌ها = high school students
تعداد مقالات: 12
2. پیش بینی کننده های شناختی ـ اجتماعی رضایت از مدرسه در دانش آموزان دبیرستانی: آزمون یک مدل علّی

دوره 13، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 7-29

فرزانه میکائیلی منیع؛ سعید مهنا؛ علی عیسی زادگان


3. تأثیر آموزش مستقیم مهارت های تفکر با مدل هالپرن بر مهارت تفکر انتقادی دانش آموزان دورة متوسطه

دوره 13، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 45-58

رحیم بدری گرگری؛ مسلم آذربخش؛ محسن تقی زاده


4. تمایز دانش آموزان منضبط و غیرمنضبط براساس ذهن خوانی و هوش هیجانی

دوره 12، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 95-109

سامان رحمانی؛ جواد مصرآبادی؛ تقی زوار


5. بررسی میزان نیاز به راهنمایی دانش آموزان دبیرستان های شهر تهران

دوره 10، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 131-148

مریم دیبا واجاری؛ سیمین حسینیان؛ یحیی قائدی


6. نگرش دانش آموزان دبیرستان های دخترانه شهرستان تیران و کرون نسبت به آموزش درس هندسه به شیوۀ فن هیلی

دوره 10، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 75-100

محمدجواد لیاقتدار؛ حمیدرضا عریضی؛ نرجس امینی؛ سعیده صدرارحامی