کلیدواژه‌ها = یادگیری
تعداد مقالات: 7
1. بررسی خطاهای املایی در نوشتار متون انگلیسی دانش آموزان فارسی زبان با توجه به متغیر دورۀ تحصیلی و جنسیت

دوره 15، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 109-124

سید بهنام علوی مقدم؛ سارا سلیمی؛ امیررضا وکیلی فرد


2. کج فهمی های دانش آموزان در یادگیری مفاهیم الکتروشیمی در دبیرستان

دوره 14، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 124-149

رسول عبداله میرزائی؛ امراله کوهی فائق؛ نعمت الله ارشدی


3. بررسی تأثیر آموزش تاریخ فیزیک بر دانش و نگرش شاگردان دختر پایۀ دوم دبیرستان

دوره 10، شماره 1، بهار 1390، صفحه 53-70

خدیجه محبوبی؛ منصور وصالی؛ مهدی سعادت


5. بررسی چالش های توسعه مدارس هوشمند در کشور

دوره 7، شماره 3، پاییز 1387، صفحه 61-78

جعفر محمودی؛ سروش نالچیگر؛ سید بابک ابراهیمی؛ محمدرضا صادقی مقدم


6. انتظارات بجا و نابجا از فلسفه تربیت

دوره 6، شماره 2، تابستان 1385، صفحه 41-64

عیسی ابراهیم زاده


7. بررسی نتایج کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در دبیرستان های شهر تهران

دوره 3، شماره 3، پاییز 1383، صفحه 11-31

احمد حج فروش؛ عبدالمجید اورنگی