تاثیر محل سکونت داوطلب بر کارکرد افتراقی سؤال‌های ریاضی گروه آزمایشی ریاضی و فنی کنکور سراسری 1396

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری سنجش و اندازه‌گیری، اصفهان، ایران

2 دانشیار گروه سنجش و اندازه‌گیری، دانشگاه علامه طباطبائی

3 استادیار دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران، ایران

چکیده

به دلیل تفاوت‌های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و زبانی در استان‌های مختلف کشور، سوال­های آزمون سراسری ورودی دانشگاه­ها، ممکن است برای همه استان‌ها هم‌ارز نباشد، که مقایسه‌ها را غیرمنصفانه می‌کند. هدف این مطالعه بررسی تاثیر استان محل سکونت آزمودنی به عنوان منبعی برای کارکرد افتراقی سوال است به این منظور داده‌های ماده امتحانی ریاضی گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی در آزمون سراسری 1396مورد ‌استفاده قرارگرفت. تقریبا نمونه‌‌ای به حجم 1000 نفر از هر استان انتخاب شد. تحلیل عاملی چندسطحی آمیخته، استان­ها را در 3طبقه همگن قرار داد که نشان می­دهد آزمودنی­ها در استان­ها الگوی پاسخ مشابه ندارند و بنابراین محل‌سکونت آزمودنی یکی از منابع کارکرد افتراقی سوال است. مقایسه تعقیبی طبقات همگن آزمودنی‌ها در مدل چندسطحی آمیخته نشان داد که گروه‌های سنی نیز یکی عوامل موثر بر عملکرد متفاوت آزمودنی‌ها در استان‌ها است. در این پژوهش نسبت مردان و زنان در طبقه­های مکنون یکسان است بنابراین جنسیت آزمودنی نمی­تواند از دلایل کارکرد افتراقی سوال باشد. بیان اینکه آزمودنی‌ها در یک گروه (مثلا مردان)، به سوالِ دارای کارکرد افتراقی متفاوت پاسخ می‌دهند، منجر به دید کلیشه‌ای در مورد سوال می‌شود، که به نفع همه اعضای گروه (مردان) است. بنابراین اگر ابتدا طبقه­های مکنون تشکیل شود و سپس تفاوت ویژگی آزمودنی­ها در طبقه­ها مورد بررسی قرار گیرد، منجر به تحلیل آموزنده­تری از کارکرد افتراقی می­شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of the subject's residence on differential item functioning in the national math test of the experimental group of mathematics and technology 2017

نویسندگان [English]

  • Molood Alimirzaie 1
  • Asghar Minaei 2
  • Ali Moghadam zadeh 3
1 Esfahan, Iran
3 Assistant Professor, Faculty of Psychology and Education, University of Tehran, Iran
چکیده [English]

Due to social, economic, cultural and linguistic differences in different provinces of the country, the university entrance exam items may not be valid for all provinces, which makes comparisons unfair. The purpose of this study is to investigate the effect of the province of residence of the subject as a source of differential item functioning(DIF). Approximately a sample of 1000 people from each province was selected. multilevel factor mixture analysis placed the provinces in 3 homogeneous classes, which shows that the subjects do not have the same response pattern in the provinces, and therefore the subject's residence is one of the sources of the DIF. Post hoc comparison of homogeneous classes showed that age groups are also one of the factors affecting DIF in the provinces. In this study, the ratio of men and women in the latent classes is the same, so the subject gender cannot be reasons of DIF. The statement that subjects in a group (for example, men) answer a DIF item differently leads to a stereotypical view of the item, which benefits all members of the group (men). Therefore, if latent classes are formed first and then the differences in the characteristics of the subjects in the classes are examined, it leads to a more informative analysis of DIF.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Educational Justice
  • Differential Item Functioning
  • multilevel factor mixture modeling