رابطه نظر و عمل در فرآیند برنامه‏ریزی ‏درسی: یک تجربه بومی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد تمام دانشگاه تربیت مدرس

2 دکتری برنامه ریزی درسی دانشگاه علامه طباطبایی

3 دکتری برنامه ریزی درسی دانشگاه خوارزمی

4 استادیار سازمان پژوهش و برنامه ریزی درسی

10.22034/jei.2021.285005.1911

چکیده

هدف پژوهش بررسی فرایند برنامه‏‌ریزی درسی از سوی مدیران و کارشناسان سازمان پژوهش و برنامه‏‌ریزی آموزشی بر اساس اسناد تحولی است.با روش پژوهش داده بنیاد و تحلیل محتوای کیفی داده‏‌ها به شیوه استقرایی انجام شده است. در بررسی داده‌‏ها،کل متن پیاده شده از فایل‏‌های صوتی و خودزیست­‌نگارها مطالعه و استخراج گردید.کدگذاری و طبقه‏‌بندی کدها با استفاده از نرم­اف‌زار مکس‏‌کیودی­‌ای و مشارکت همتایان انجام شد. تحلیل یافته‌‏ها نشان داد مدیران و کارشناسان در برنامه‌‏ریزی درسی نیازمند وجود فرصت‏‌هایی برای درک و تفسیر گزاره‌‏های فلسفی،درانطباق متقابل،مدیران بتدریج تغییر در انگاره‏‌ها،نقش‌‏ها،رفتارها را تجربه و طی این فرآیند از مقاومت به پذیرش و مشارکت؛از تردید به یادگیری؛از تکیه بر تجربیات به تلاش برای یافتن پاسخ؛از تکیه بر انگاره‌­های ذهنی موجود به ایجاد چالش برای کسب تجربه؛از طرح مسأله‌­های جدید به یافتن پاسخ و تولید دانش فنی؛و از نگاه کاهش­‌گرایانه به دیدگاه کل­‌نگر و انتقال بار معنایی اسناد تحولی به لایه‏‌های عرصه عمل حرکت نموده‌­اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relationship between theory and practice in the curriculum planning process: A native experience

نویسندگان [English]

 • Mahmood Mehrmohammadi 1
 • Ameneh Ahmadi 2
 • Negār Elhāmiyān 3
 • Fāteme Zahrā Ahmadi 4
1 (PhD), Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
2 PhD in Curriculum Planning, Allameh Tabatabai University
3 (PhD), Khārazmi University, Tehran, Iran
4 (PhD), Organization for Educational Research and Planning, Tehran, Iran
چکیده [English]

This research aimed at studying the curriculum planning process by the managers and experts of the Organization for Educational Research and Planning based on the transformational documents. It was a qualitative study with grounded theory design and the qualitative content analysis of the data has been done inductively. When investigating the data, the entire transcribed text was studied and extracted from the audio files and autobiographies. Coding and classification of codes were done using Max QDA software and the participation of peers. Analysis of the findings showed that managers and experts in the curriculum planning need opportunities to understand and interpret the philosophical propositions, in mutual agreement. Managers gradually experience changes in the ideas, roles, behaviors and during this process they move from resistance to acceptance and participation; from hesitation to learning; from relying on experiences to trying to find the answers; from relying on the existing mental imagery to challenge the experience; from presenting the new problems to finding answers and producing technical knowledge; and from a reductionist point of view, they could move to the holistic view and transfer the semantic burden of the transformational documents to the layers of the field of action.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Transformational Documents
 • Curriculum Planning
 • Objectives of the Educational Courses
 • theory and practice
 • تاریخ دریافت: 16 اردیبهشت 1400
 • تاریخ بازنگری: 20 تیر 1400
 • تاریخ پذیرش: 09 مرداد 1400
 • تاریخ اولین انتشار: 04 دی 1400