راهنمای پذیرش مقاله

شرایط پذیرش مقاله در نشریه نوآوری های آموزشی

 1. ارزش علمی ـ پژوهشی داشته باشد؛
 2. در چارچوب اهداف و در قالب موضوع های تعیین شده برای نشریه باشد؛
 3. مقاله ها قبلاً در نشریه دیگری چاپ نشده باشد یا برای انتشار آن اقدام همزمان انجام نگرفته باشد؛
 4. بر نوآوری های آموزشی تاکید داشته باشد.
 5. بر اساس روش های علمی تدوین شده باشد.
 6. با اصول اخلاقی، دینی، اعتقادی، ملی و فرهنگی کشور مغایرت نداشته باشد.
 7. در نشریات دیگر چاپ نشده باشد.
 8. حداکثر ۲۰ تا ۲۵ صفحه ۴ A باشد.
 9. چکیده مقاله به زبان فارسی و انگلیسی در حداکثر ۲۵۰ کلمه همراه مقاله ارسال شود.
 10. اطلاعات مربوط به منابع در پایان مقاله، به روش APA و به ترتیب الفبایی، با ذکر نام خانوادگی و نام نویسنده، سال انتشار، عنوان منبع، نام مترجم منبع (در صورتی که ترجمه فارسی آن چاپ شده است)، محل انتشار و نام ناشر به تفکیک منابع فارسی و انگلیسی تنظیم شود.
 11. در مقالات برگرفته از پایان نامه، ذکر پایان نامه، نام دانشگاه و نام استاد راهنما الزامی است.
 12. اسامی افراد و واژه ها و اصطلاحات خارجی که در متن مقاله آمده است، در اولین جایی که مطرح می شود با اعدادی که در بالای کلمات نوشته می شود (اعداد توک)، شماره گذاری و با حروف لاتین درپایان مقاله به صورت پی نویس درج شود.
 13. هئیت علمی فصلنامه در پذیرش، رد و اصلاح مقاله ها آزاد است و مقاله های رسیده مسترد نمی شود.
 14. مسؤولیت دیدگاه ها و نظریه های ارائه شده به عهده نویسندگان مقاله هاست.
 15. اطلاعاتی مربوط به مؤلف یا مترجم شامل: نام، نام خانوادگی، میزان تحصیلات، رشتۀتحصیلی، درجة علمی، آخرین سمت، آدرس محل کار یا منزل، تلفن تماس، نمابر و پست الکترونیکی به همراه مقاله ضمیمه شود.
 16. نمودارها، شکل ها و جداول تا حد امکان به صورت آماده چاپ ارائه شود. مندرجات آنها روشن و شماره گذاری شده باشد. عنوان نمودارها، شکل ها و جدول ها به صورت تخصصی نوشته شود.
 17. ساختار مقاله از روش علمی پیروی نموده و دارای چکیده (فارسی- لاتین)، مقدمه (مبانی نظری، پیشینه، هدف، بیان مساله)، روش پژوهش (جامعه، نمونه، ابزار، چگونگی انجام پژوهش)، یافته ها (روش های آماری، جدول ها، نمودارها) نتیجه گیری (تفسیر، محدودیت ها، پیشنهادات کاربردی و پژوهش های آینده) و منابع باشد.
 18. حداکثر مهلت پاسخ فصلنامه به صاحبان مقاله ها ٦ ماه است، لذا نویسندگان محترم مقالات پیش از سپری شدن این مدت نباید مقالۀ خود را به سایر نشریات ارائه نمایند.