چگونگی بهره گیری از فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) در انجام دادن تکالیف درسی علوم دورۀ ابتدایی کشور انگلستان: بررسی کتاب های راهنمای تدریس (معلم)

چکیده: 

این پژوهش با هدف بررسی چگونگی بهره گیری از فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) برای انجام دادن تکالیف درسی دانش آموز مندرج در کتاب های راهنمای تدریس (معلم) علوم دوره ابتدایی کشور انگلستان صورت گرفته است. منظور از فاوا به کارگیری انواع وسایل الکترونیکی مانند دوربین، ویدئو، وسایل صدابرداری، رایانه و اینترنت است. جامعهٔ آماری، شامل کتاب های راهنمای تدریس علوم (معلم)، پایه های اول تا ششم ابتدایی از انتشارات Ginn می باشد. واحد تحلیل، تکالیف درسی بود. یافته های پژوهش نشان می دهد حتی از پایه اول ابتدایی در بیش از یک سوم تکالیف، از دانش آموز خواسته می شود از فاوا استفاده کند. کم ترین میزان استفاده از فاوا به پایه دوم تعلق دارد و بیش ترین درصد استفاده از آن، مربوط به پایه های پنجم و ششم (۴۲%) می باشد. نوع فناوری توصیه شده نیز برای شش پایه دبستان متفاوت است. به طوری که در تکالیف پایه های اول دبستان از وسایل صوتی و تصویری مانند رادیو، دوربین عکاسی و ویدئو و در پایه های بالاتر، از فناوری های پیچیده تری مانند چند رسانه ای ها و شبکه جهانی استفاده می شود. به عبارت دیگر، در پایه های پایین تر برای جلب توجه دانش آموز و نیز برای افزایش سواد رایانه ای و کمک به آموزش از فاوا استفاده می کنند اما در پایه های بالاتر، برای تقویت روحیهٔ پژوهشی و پژوهش محوری، تولید و دانش و محصولات جدید از این فناوری بهره می گیرند.

از صفحه: 
۷
تا صفحه: 
۳۶
*.عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان؛ nhdzamani@yahoo.com
**.کارشناس ارشد تکنولوژی آموزشی
دریافت فایل کامل مقاله(رایگان):