نویسنده = باقری، خسرو
تعداد مقالات: 4
1. عاملیت آدمی از دیدگاه ریچارد رورتی و پیامدهای آن در تربیت اجتماعی

دوره 4، شماره 3، پاییز 1384، صفحه 111-132

خسرو باقری؛ نرگس سجادیه


4. الگویی برای پژوهش در ارزشیابی تحصیلی بر اساس دیدگاه هرمنوتیک

دوره 1، شماره 1، پاییز 1381، صفحه 39-58

خسرو باقری؛ عبدالوهاب یزدانی