نویسنده = سرکارآرانی، محمدرضا
تعداد مقالات: 2
1. یادگیری مبتنی بر شبکه و نوآوری در آموزش از راه دور

دوره 2، شماره 1، بهار 1382، صفحه 77-108

علیرضا مقدم؛ محمدرضا سرکارآرانی


2. اصلاحات برنامهٔ درسی ملی ژاپن با تأکید بر رویکرد تلفیقی

دوره 1، شماره 1، پاییز 1381، صفحه 67-88

محمدرضا سرکارآرانی