نویسنده = تورانی، حیدر
تعداد مقالات: 2
2. ارتقای کیفی برنامه درسی به روش بهسازی فرآیند

دوره 1، شماره 2، پاییز 1381، صفحه 91-106

حیدر تورانی