نویسنده = اکبر سیف، علی
تعداد مقالات: 4
1. تبیین اثر برنامۀ درسی پنهان مدارس بر پیشرفت تحصیلیِ دانش آموزان دورۀ راهنمایی به منظور ارائه مدل

دوره 10، شماره 1، بهار 1390، صفحه 71-100

فاطمه بیانفر؛ حسن ملکی؛ علی دلاور؛ علی اکبر سیف


2. طراحی الگوی ارتقاء کیفیت آموزش برای دختران در مناطق کمتر توسعه یافته و بررسی اثربخشی آن

دوره 8، شماره 4، زمستان 1388، صفحه 118-139

رخساره فضلی؛ علی اکبر سیف؛ علیرضا کیامنش