نویسنده = بازرگان، زهرا
تعداد مقالات: 2
1. خشونت بدنی در مدرسه و راهکارهایی برای پیشگیری و کاهش آن

دوره 2، شماره 4، زمستان 1382، صفحه 13-30

زهرا بازرگان؛ مسعود غلامعلی لواسانی


2. میانجیگری یا مدیریت تعارض در مدرسه

دوره 2، شماره 1، بهار 1382، صفحه 57-76

زهرا بازرگان