نویسنده = مقدم، علیرضا
تعداد مقالات: 1
1. یادگیری مبتنی بر شبکه و نوآوری در آموزش از راه دور

دوره 2، شماره 1، بهار 1382، صفحه 77-108

علیرضا مقدم؛ محمدرضا سرکارآرانی