نویسنده = قورچیان، نادرقلی
تعداد مقالات: 1
1. تدوین استانداردهای عملکرد مدیران آموزشی دوره راهنمایی و ارائۀ الگوی مناسب

دوره 3، شماره 2، تابستان 1383، صفحه 107-132

نادرقلی قورچیان؛ امیرحسین محمودی