نویسنده = کاوه، منیژه
تعداد مقالات: 1
1. بررسی و مقایسه کارکرد خانواده و سیمای روان شناختی فرزندان شاهد

دوره 4، شماره 1، بهار 1384، صفحه 59-78

هادی کرامتی؛ علیرضا مرادی؛ منیژه کاوه